hỗ trợ online

(848) 38 661 252
Sale

Tỉ giá

Tài Khoản Ngân Hàng

 

Ngân hàng Thông tin Tài khoản

19025316868014

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Phòng Giao dịch Lê Văn Sỹ

0181003400339

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn - Phòng Giao dịch Trung Sơn