Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 17439.63 17544.918159.55
EUR 27401.73 27484.1828447.03
GBP 30745.63 30962.3732047.08
HKD 2823.86 2843.772961.11
JPY 205.2 207.27214.53
SGD 16742.97 1686117486.63
USD 22665 2266522735