Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 17644.92 17751.4317909.78
EUR 26660.82 26741.0426979.36
GBP 29466.96 29674.6829939.38
HKD 2869.76 2889.992933.32
JPY 197.81 199.81201.59
SGD 16510.32 16626.7116808.6
USD 22680 2268022750